Title: Komplet kniha s ilustracemi
Other Titles: Cycle of illustrations in book form Robert Holdstock - Mythago Wood
Authors: Valášková, Tereza
Advisor: Jirků, Boris
Referee: Gabrielová, Milada
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10410
Keywords: Les Mytág;Robert Holdstock;ilustrace;akrylové barvy;grafická úprava knihy;beletrie;žánr fantasy;mýtus;archetyp;podvědomí
Keywords in different language: Mythago Wood;Robert Holdstock;illustration;acrylic colours;graphic design of the book;fiction;fantasy;myth;archetype;subconsciousness
Abstract: Jako svojí diplomovou práci jsem si zvolila ilustrování a grafickou úpravu knihy. Vybrala jsem si fantasy román Les Mytág od Roberta Holdstocka. Vytvořila jsem 21 celostránkových ilustrací, většinou jednu ilustraci ke každé kapitole a navíc malé ilustrace umístěné na stranách, které rozdělují knihu do tří částí. Pracovala jsem akrylovými barvami na černý karton. Moje ilustrace jsou založeny na použití barev, soustředila jsem se především na vytvoření atmosféry lesa. Grafická podoba knihy je vytvořena v programu Adobe InDesign.
Abstract in different language: As my diploma thesis I have chosen illustrating and graphic design of a whole book. I chose fantasy book Mythago Wood by Robert Holdstock. I have created 21 whole-page illustrations for the book, making it approximately one illustration for each chapter and in addition smaller supplementary illustrations for the pages that divided the book into three separated parts.I worked with acrylic colours on black hard paper. My illustrations are based on using colours and I focused mainly on creation the atmosphere of the forest. The graphic form of the book was made in Adobe InDesign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce16,25 MBAdobe PDFView/Open
Valaskova.pdfPosudek vedoucího práce129,43 kBAdobe PDFView/Open
Valaskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce393,79 kBAdobe PDFView/Open
Valaskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce90,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.