Title: Komplet kniha s ilustracemi. Beletrie, poezie, filosofie, odborná vědecká publikace, pábitelská reflexe na kteroukoli kategorii.
Other Titles: The divine Madman
Authors: Zimová, Jana
Advisor: Jirků, Boris
Referee: Jelen, Oldřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10411
Keywords: umění;ilustrace;design;výtvarné umění;autorská kniha;kresba;barva;pastelky;budhismus;erotika;mystika
Keywords in different language: art;illustration;design;art;artist's book;drawing;color;crayons;buddhism;erotica;mysticism
Abstract: Tématem diplomové práce bylo vytvořit ilustrace pro knihu Bláznivý jógin: Zázračný život a učení Dugpa Künlega v minimálním rozsahu 20 ilustrací. Kniha pojednává o životě jednoho z největších tibetských jóginů Dugpy Künlega (1455-1570). Konečným výstupem práce je kompletní ilustrovaná kniha s odpovídající grafickou úpravou a typografií. Ilustrace jsou nakresleny pastelkami na různě barevné papíry, které na sebe barevně navazují a jako celek tvoří duhovou knihu.
Abstract in different language: The topic of diploma thesis was to create illustrations for the book The divine Madman: The Sublime Life And Songs Of Drukpa Kunley - 20 illustrations minimum. The book deals with curriculum vitae one of the best Tibetan yogi Drukpa Kunley (1455-1570). The final output of thesis is a complete illustrated book with appropriate graphic form and typography. The illustrations are drawn by crayons to various color papers which are connected and they create a rainbow-like book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni text.pdfPlný text práce61,54 MBAdobe PDFView/Open
Zimova.pdfPosudek vedoucího práce175,35 kBAdobe PDFView/Open
Zimova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce298,09 kBAdobe PDFView/Open
Zimova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce95,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.