Title: Experimentální modální analýza nosníku a numerická verifikace získaných vlastních veličin
Other Titles: Experimental modal analysis of beam and numerical verification of obtained data
Authors: Vrátník, Pavel
Advisor: Dupal, Jan
Referee: Hyrát, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10505
Keywords: experimentální modální analýza;vlastní frekvence;vlastní tvar kmitu;frekvenční odezvová funkce;optimalizace okrajových podmínek
Keywords in different language: experimental modal analysis;natural frequency;mode shape;frequency response function;optimalisation of boundary conditions
Abstract: Práce se zabývá provedením experimentální modální analýzy nosníku a vetknuté desky. Získaná data jsou ověřena použitím komerčního MKP software. Vyhodnocením dat se zjistilo, že okrajové podmínky desky nelze považovat za vetknutí a tedy je třeba vytvořit výpočtový model popisující chování desky s neznámými okrajovými podmínkami. Tento model byl vytvořen optimalizací přidaných tuhostí v okrajových uzlech modelu.
Abstract in different language: Bachelor´s thesys is aimed at experimental modal analysis of beam and fixed plate. Obtained data are verified by using comercial FEM sofware. Evaluation of obtained data showed, that boundary conditions of the fixed plate can not be considered as fixed. Computational model describing unknown boundary conditions were created by optimization of toughness parametres added to the boudary nodes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_A10B0813P.pdfPlný text práce12,07 MBAdobe PDFView/Open
Vratnik_vedouciPosudek vedoucího práce513,02 kBUnknownView/Open
Vratnik_oponentPosudek oponenta práce658,76 kBUnknownView/Open
Vratnik_prubehPrůběh obhajoby práce209,03 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.