Title: Projekt výstavní galerie, ocelový skelet s řešením obvodového pláště. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)
Other Titles: Project exhibition gallery
Authors: Valentová, Eva
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Cígler Žofková, Drahomíra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10517
Keywords: ocelový skelet;statika;zatížení objektu;posouzení;Dlubal
Keywords in different language: steel skeleton;statics;load object;assessment;Dlubal
Abstract: V této práci se zabývám řešením a návrhem převážně ocelové skeletové budovy, která bude sloužit jako výstavní galerie. Zabývám se dispozičním schématem, sestavením zatěžovacích stavů a statickým výpočtem části ocelového skeletu. Vytvoření zatěžovacích stavů a statického výpočtu je provedeno v souladu s normami ČSN EN. Výpočet namáhání konstrukce a sestavení zatěžovacích stavů bylo provedeno pomocí programu Dlubal RFEM 4.xx. Výkresová část projektu byla zpracována v programu ArchiCAD 15 a programu AutoCAD 2011.
Abstract in different language: In this thesis I deal with the solution and architectural design for the steel skeleton building for exhibition gallery. I deal with its layout, setting up load cases, structural analysis parts of the steel skeleton and assessment. Creating a static load cases and design assessment were done by using EN standards. Assessment of stress generation and load combinations were performed in the program Dlubal RFEM 4.xx. The drawing part was made by using program ArchiCAD 15 and AutoCAD 2011.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Eva Valentova.pdfPlný text práce13,43 MBAdobe PDFView/Open
Valentova_vedouciPosudek vedoucího práce649,48 kBUnknownView/Open
Valentova_oponentPosudek oponenta práce688,59 kBUnknownView/Open
Valentova_prubehPrůběh obhajoby práce176,88 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.