Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Garni hotel
Další názvy: Design of the building and preparation of the project documentation of Garni hotel - Pilsen
Autoři: Zicho, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Oponent: Novák, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10528
Klíčová slova: Garni hotel;statický výpočet;zjednodušená projektová dokumentace;architektonický návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: Garni hotel;static calculation;project documentation;architectonic proposal
Abstrakt: Zaměřením této bakalářské práce je zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu Garni hotelu v Plzni. Zabývá se také statickým výpočtem hlavních konstrukcí a tepelným posouzením obalových konstrukcí stavby.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed at processing of simplified project documentation for a new building permit. The matter is a garni hotel located on the edge of the town Plzeň. This thesis also deals with a thermal appraisal of a building and an approximate static calculation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Matej Zicho.pdfPlný text práce17,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zicho_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce510,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zicho_oponent.pdfPosudek oponenta práce965,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zicho_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce205,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.