Title: Problematika šikany na ZŠ
Other Titles: The issue of bullying at school
Authors: Andersová, Simona
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12051
Keywords: násilí;šikana;dítě;škola;nebezpečí;učitel;prevence
Keywords in different language: violence;bulling;school;child;danger;teacher;prevention
Abstract: Moje diplomová práce se věnuje problematice šikany na základní škole. V první části popisuji teoretické aspekty šikany. V druhé části jsem se zaměřila na jednu konkrétní školu a zjistila jsem, jak jsou na tom s problematikou šikany. Mé výsledky byly pro mě překvapením. Myslela jsem, že šikana se bude vyskytovat méně a učitelé jí budou spíše ignorovat. Zjistila jsem, že ačkoliv se šikana na této základní škole vyskytuje, učitelé s ní zdatně bojují a děti tuto problematiku velice dobře chápou.
Abstract in different language: The dissertation deals with the issues of bullying in elementary school. The first part describes the theoretical aspects of bullying. In the second part I focused on one specific school and I discovered how they are understand issue of bullying. My results were a surprise for me. I thought that bullying will occur less and teachers are more likely to ignore it. I discovered that the bullying in the elementary school are exists, teachers are fighting with this efficiently and children this issue very well understood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Andersova.pdfPlný text práce658,26 kBAdobe PDFView/Open
Andersova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281 kBAdobe PDFView/Open
Andersova - oponent.pdfPosudek oponenta práce423,44 kBAdobe PDFView/Open
Andersova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.