Title: Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a vybraném státě Evropské unie
Other Titles: Income taxation of natural person and legal entities in the Czech Republic and selected state of European Union.
Authors: Severová, Michaela
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Šavrňová, Renáta
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12192
Keywords: daň;daňový systém;zdanění příjmů fyzických osob;zdanění příjmů právnických osob
Keywords in different language: tax;tax system;income taxation of natural persons;income taxation of legal entities
Abstract: Práce pojednává o zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a ve Velké Británii. Nejprve jsou charakterizovány daně a daňová problematika v teoretické rovině, přičemž je v práci vymezen i historický vývoj daní. V praktické části práce je provedena komparace zdanění fyzických a právnických osob v obou zvolených zemích a jsou identifikovány základní rozdíly. Dílčím výstupem provedené komparace je formulace doporučení pro český daňový systém.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with income taxation of natural persons and legal entities in the Czech Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. At first there are characterized taxes and tax issues in the theoretical level, while there is defined historical development of taxes in the thesis. In the practical part of the thesis there is drawn a comparison of taxation of natural persons and legal entities in the both selected countries and there are identified the basic differences. The partial output of the drawn comparison is formulation of recommendation for the Czech tax system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Severova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
pvseverova.pdfPosudek vedoucího práce544,24 kBAdobe PDFView/Open
severova.pdfPosudek oponenta práce665,61 kBAdobe PDFView/Open
oseverova.PDFPrůběh obhajoby práce816,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.