Title: Vojenství za vlády Aššurnasirpala II. a Salmanassara III.
Other Titles: The Warfare during the Reign of Aššurnasirpal II. and Salmanassar III.
Authors: Sepešiová, Martina
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12242
Keywords: Aššurnasirpal II.;Salmanassar III.;asyrská armáda;válečná tažení;Kalhu;asyrská propaganda;novoasyrské období;asyrská válečná tažení
Keywords in different language: Ashurnasirpal II;Shalmaneser III;Assyrian army;military campaigns;Kalhu;Assyrian propaganda;neoassyrian period;assyrian military campaings
Abstract: Cílem této práce je popsat jednotlivá válečná tažení Aššurnasirpala II. (883-859 př. Kr.) a jeho syna Salmanassara III. (859-826 př. Kr.), podobu asyrské armády a propagandy za jejich vlády. Dalším záměrem je uvést také základní informace o Kalhu,jež se díky Aššurnasirpalovi stalo novým hlavním městem Asýrie,a ve kterém jeho syn Salmanassar nechal postavit důležitou vojenskou budovu - ekal mašarti. Jako hlavní zdroje informací byly použity královské nápisy publikované v knihách A. Kirka Graysona Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C. a reliéfy nalezené v Nimrudu (starověkém Kalhu) a na Balawatské bráně v dnešním Imgur-Enlil.
Abstract in different language: The aim of this paper is to describe the military campaign of Ashurnasirpal II (883-859 BC) and his son Shalmaneser III (859-826 BC), the form of the Assyrian army and propaganda for the government. The basic information about Kalhu, that became the new capital of Assyria thanks to Ashurnasirpal and in which his son Shalmaneser built important military building - Ekal mašarti, is also outlined. The main sources of information were royal inscriptions published in books written by A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C., and reliefs found at Nimrud (ancient Kalhu) and Balawat gate in present-day Imgur-Enlil.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vojenstvi za vlady Assurnasirpala II. a Salmanassara III. - Bc. Martina Sepesiova.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Sepesiova V.pdfPosudek vedoucího práce389,48 kBAdobe PDFView/Open
Sepesiova O.pdfPosudek oponenta práce360,55 kBAdobe PDFView/Open
Sepesiova.pdfPrůběh obhajoby práce105,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.