Title: Řešení reálných problémů v průmyslových podnicích: Analýza, zefektivnění a řízení procesů ve společnosti Metla s.r.o.
Other Titles: Solving real problems in industrial factory: Analysis, increase in efficiency and management processes at company Metla s.r.o.
Authors: Pařík, Vít
Advisor: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Referee: Ottová, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12271
Keywords: štíhlý podnik;štíhlá výroba;efektivita;Řízení;proces;materiálový tok
Keywords in different language: lean enterprise;lean manufacturing;efficiency;direction;process;material flow
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zvýšení efektivity pracovních procesů ve firmě Metla s.r.o. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivity práce. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti průmyslového inženýrství. Praktická část zjišťuje pomocí analýzy současnou situaci a navrhuje řešení, která povedou ke zvýšení efektivity práce a zlepšení ekonomické situace společnosti.
Abstract in different language: The diploma thesis is oriented on increase in efficiency of work processes in a company Metla s.r.o. Based on the analysis of present situation, it proposes measures to improve performance and effectiveness of the work. The theoretical part contains findings from the field of industrial engineering. The practical part analyses the present situation and proposes solutions that will lead to increase of efficiency in work processes and improve the economic situation in the organisation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parik_DP.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Parik.PDFPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Parik.PDFPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Parik.PDFPrůběh obhajoby práce701,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.