Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdl, Milan
dc.contributor.advisorKudrna, Jiří
dc.contributor.authorPařík, Vít
dc.contributor.refereeOttová, Michaela
dc.date.accepted2014-06-16
dc.date.accessioned2015-03-25T09:23:54Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:23:54Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-23
dc.identifier59710
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12271
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zvýšení efektivity pracovních procesů ve firmě Metla s.r.o. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivity práce. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti průmyslového inženýrství. Praktická část zjišťuje pomocí analýzy současnou situaci a navrhuje řešení, která povedou ke zvýšení efektivity práce a zlepšení ekonomické situace společnosti.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectštíhlý podnikcs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectŘízenícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.titleŘešení reálných problémů v průmyslových podnicích: Analýza, zefektivnění a řízení procesů ve společnosti Metla s.r.o.cs
dc.title.alternativeSolving real problems in industrial factory: Analysis, increase in efficiency and management processes at company Metla s.r.o.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra průmyslového inženýrství a managementucs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is oriented on increase in efficiency of work processes in a company Metla s.r.o. Based on the analysis of present situation, it proposes measures to improve performance and effectiveness of the work. The theoretical part contains findings from the field of industrial engineering. The practical part analyses the present situation and proposes solutions that will lead to increase of efficiency in work processes and improve the economic situation in the organisation.en
dc.subject.translatedlean enterpriseen
dc.subject.translatedlean manufacturingen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translateddirectionen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedmaterial flowen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parik_DP.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Parik.PDFPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Parik.PDFPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Parik.PDFPrůběh obhajoby práce701,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.