Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKönigsmarková, Jana
dc.date.accepted2014-07-16
dc.date.accessioned2015-03-25T09:24:30Z-
dc.date.available2011-09-29cs
dc.date.available2015-03-25T09:24:30Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-26
dc.identifier62365
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12318
dc.description.abstractAutor požádal o uznání diplomové práce za práci rigorózní. Anotace diplomové práce: Tato diplomová práce se zabývá problémem robustní stabilizace stavovou a výstupní zpětnou vazbou. Chceme nalézt nejlepší zpětnou vazbu, která bude uzavřenému systému přiřazovat požadovanou Jordanovu formu a pro níž bude uzavřený systém dostatečně robustní nebo která nebude křehká. Seznámíme se s algoritmy na výpočet reálného a komplexního poloměru stability a využijeme je dále jako hlavní kriteriální funkce při optimalizaci vlastností uzavřeného systému. Tyto funkce spolu s přístupem pro výpočet explicitní parametrizace slouží jako základ optimalizace. Dále navrhujeme nový algoritmus na výpočet robustního přiřazení Jordanovy formy výstupní zpětnou vazbou. Součástí práce je vytvoření knihovny funkcí v softwaru Matlab, pomocí které budeme moci řešit příklady z uvedené problematiky.cs
dc.format100 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstavová zpětná vazbacs
dc.subjectvýstupní zpětná vazbacs
dc.subjectpřiřazení pólůcs
dc.subjectJordanova formacs
dc.subjectrobustní stabilitacs
dc.subjectkřehkost regulátorucs
dc.subjectsingulární číslacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectHamiltonova maticecs
dc.titleRobustní přiřazení pólů stavovou a výstupní zpětnou vazboucs
dc.title.alternativeRobust pole assignment by static state feedback and static output feedbacken
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameRNDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematika - rigorozní řízenícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe author has asked for the recognition of diploma thesis as a doctoral (RNDr.) thesis. Annotation of diploma thesis: This master's thesis studies the problem of robust stabilization by static state and static output feedback. We look for an optimal feedback that assigns the required Jordan form to the closed-loop system and that makes the closed-loop system sufficiently robust or is not fragile. We describe the algorithms for solving real and complex stability radius and use these functions as the main criteria functions for optimizing properties of the closed-loop system. These functions together with the approach for computation of the explicit parametrization of state and output feedback creates a base for optimization. In this thesis we design a new algorithm for solving robust Jordan form assignment by output feedback. As a part of this thesis we create the library for solving the above problems and implement them in the Matlab toolbox.en
dc.subject.translatedstatic state feedbacken
dc.subject.translatedstatic output feedbacken
dc.subject.translatedpole assignmenten
dc.subject.translatedJordan formen
dc.subject.translatedrobust stabilityen
dc.subject.translatedfragilityen
dc.subject.translatedsingular valuesen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedHamiltonian matrixen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP_KONIGSMARKOVA_JANA.pdfPlný text práce310 BAdobe PDFView/Open
PV-Konigsmarkova.pdfPosudek vedoucího práce167,94 kBAdobe PDFView/Open
PV-Konigsmarkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce167,94 kBAdobe PDFView/Open
protokol-krr-Konismarkova.pdfPrůběh obhajoby práce492,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.