Title: Návrh optimalizace trajektorie vybraného manipulátoru výrobní linky na výrobu pantů
Other Titles: Trajectory optimization for chosen manipulator of production line for production of hinges
Authors: Krotký, Tomáš
Advisor: Jáger, Arnold
Referee: Švejda, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12342
Keywords: externí osa pohybu;generátor trajektorie;geometrická úloha;kinematická úloha;linka na výrobu pantů;manipulátor;matematický model;optimalizace;redundance;robot
Keywords in different language: external axis of movement;hinges production line;kinematics;manipulator;mathematical model;optimalization;redundance;robot;trajectory generator
Abstract: Tato diplomová práce vznikla za účelem navýšení výrobní kapacity linky na výrobu pantů. Tohoto navýšení má dosáhnout časovou optimalizací cyklu jednoho z využívaných sériových manipulátorů, mezi nimiž je i manipulátor umístěný na pojezdu, a tvořící tak redundantní systém. Jednotlivými kroky řešení jsou: odvození matematického popisu systému (manipulátoru), návrh generátoru trajektorie optimální v čase a v případě redundantního systému návrh optimalizace pohybu pojezdu.
Abstract in different language: This master thesis has been created in order to increase the production capacity of the line for hinges production. This increase should be achieved by time optimalization of the cycle for one of used seria manipulators. There is a manipulator placed on cart mong them. This manipulator and cart are creating a redundant system. Individual solution steps are: derivation of mathematical description of system (manipulator); design of time optimal trajectory generator and in case of redundant system optimalization of cart movement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TomasKrotky_2014.pdfPlný text práce24,68 MBAdobe PDFView/Open
Krotky-v.pdfPosudek vedoucího práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
Krotky-o.pdfPosudek oponenta práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
Krotky-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.