Title: Dynamika kamenných surovin štípané industrie paleolitu a mezolitu Čech
Other Titles: Dynamics of stone raw materials of chipped industry in Palaeolithic and Mesolithic Bohemia
Authors: Moravcová, Marta
Advisor: Oliva, Martin
Referee: Neustupný, Evžen
Šída, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12351
Keywords: paleolit;mezolit;Čechy;štípaná industrie;kamenné suroviny;účel výběru
Keywords in different language: palaeolithic;mesolithic;Bohemia;chipped industry;stone raw materials;purpose of choice
Abstract: Tato dizertační práce je zaměřena na lidské strategie využívání kamenných surovin štípané industrie mladého, pozdního paleolitu a mezolitu v Čechách. Konkrétně na identifikaci a stanovení příčin jejich časových a prostorových rozdílů a změn. Také zahrnuje problematiku šíření hornin / minerálů a ekonomiku jejich užití. Metoda práce byla zvolena s přihlédnutím k teoretickému modelu a cílům práce a zahrnuje tři základní kroky: analýzu (metrická, technologicko-typologická a materiálová analýza štípané industrie), syntézu (vícerozměrná statistická metoda hlavních komponent), interpretaci identifikovaných struktur založenou na etnoarcheologických modelech vycházejících z pozorování žijících a historických komunit lovců a sběračů a také z předchozího archeologického bádání.
Abstract in different language: This dissertation is focused on derivation of exploitation strategies of stone raw materials during the Upper and Late Palaeolithic and Mesolithic in Bohemia. Namely on the identification and establishing of causes of their time and spatial differences and changes. Also includes the issue of the spread of rocks / minerals and economics of their use. Method of work was adapted to the theoretical model and aims of research and involved three general steps: analysis (metric, technological-typological and stone raw materials analyses of chipped industries), synthesis (using of so called Principal Component Analysis), interpretation of identified structures, which is based on ethnoarchaeological models resulting from observation of living or historical hunter-gatherers communities and also on previous archaeological knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertacni_prace_M.Moravcova.pdfPlný text práce97,74 MBAdobe PDFView/Open
Moravcova-op-Sida.pdfPosudek vedoucího práce382,42 kBAdobe PDFView/Open
Moravcova_op_Neustupny.pdfPosudek oponenta práce208,88 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Moravcova.PDFPrůběh obhajoby práce62,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.