Title: Návrh objektu polikliniky se zaměřením na nenosné konstrukce pro zdravotníctví
Other Titles: The structural design of a health centre
Authors: Teplá, Zdeňka
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Böhmová, Renata
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12459
Keywords: Systém BS Klatovy;povrchové úpravy;nenosné konstrukce;statika;provozní řešení;dispoziční řešení
Keywords in different language: BS Klatovy System;surface treatments;non-bearing constructions;operational solutions;layout design;statics
Abstract: Tématem mé diplomové práce je Návrh objektu polikliniky se zaměřením na nenosné konstrukce pro zdravotnictví. Práce se zaměřuje na projektovou dokumentaci dle vlastního návrhu a vyřešení s tím spojených souvislostí potřebných k následnému provozování a užívání. Vlastní snahou bylo navrhnout umístění stavby, spolehlivost provozu a vazby na připojení inženýrských sítí. Nutné bylo vyřešit provozní a dispoziční řešení jednotlivých pater polikliniky, hlavně se zaměřením na dodržení požadavků na zdravotnický prostor včetně rozměrů a hygieny. Nosná konstrukce objektu polikliniky je navržena ze systému BS - Klatovy - Livetherm. Tento systém jsem podrobněji prostudovala ve své bakalářské práci, a proto jsem se této problematice věnovala hlouběji s využitím na jiný typ budovy. Výkresová část byla vytvořena v programu ArchiCAD 13. Svou prací bych chtěla poukázat na všestrannost systému BS - Klatovy a zároveň se zaměřit na rozvoj zkušeností získaných při studiích na vysoké škole v Plzni.
Abstract in different language: This thesis deals with the structural design of a health centre. The aim was to focus on non bearing constructions for health care. The thesis concentrates on the project documentation designed by the author of this work as well as solving the associated connections required for subsequent operations and use. My task was to propose a suitable building location, reliability of operation and engineering connections. It was necessary to solve each of the floors with respect to service and operation. The aim was to meet the requirements regarding sanitary facilities and dimensions of the building. The thesis also concentrates on reliability of operation, inherent link to other professions (i.e. engineering connections). Bearing structure of the building was designed from the BS - Klatovy ? Livetherm System. I've studied this system in my bachelor thesis, that is why I pursued the issue in detail in this thesis (for a different type of a building). Drawings were created in ArchiCAD 13. I wanted to refer the versatility of BS ? Klatovy, trying to focus on developing of my experience gained at the university in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
Tepla_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,17 kBAdobe PDFView/Open
Tepla_oponent.pdfPosudek oponenta práce829,31 kBAdobe PDFView/Open
Tepla_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce152,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.