Title: Projekt - Horský wellness hotel-pension Boží Dar
Other Titles: Project - The Mountain Wellness Hotel - Pension Boží Dar
Authors: Chlumecká, Kateřina
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12463
Keywords: horský hotel;wellness;architektonický návrh;sedlová střecha;vegetační střecha;statika
Keywords in different language: mountain hotel;wellness;architectonical design;partially cellarage;saddle roof;green roof;statics
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu horského hotelu s wellness v Božím Daru, okres Karlovy Vary. Jedná se o částečně podsklepený třípatrový zděný objekt zastřešený sedlovou a plochou vegetační střechou. Dále se tato práce zabývá statickým ověřením vybraných použitých konstrukčních prvků. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Analytická část je zaměřenou na porovnání a zhodnocení technologie a určení vhodnosti zelených střech. Výkresová část je provedena v programu Autodesk Revit Architecture 2013, Student Version. Statické ověření vybraných prvků kontsrukce je v programu FIN10.
Abstract in different language: This master´s thesis deals with the design and project of Mountain hotel with wellness in Boží Dar, Karlovy Vary. It is a partillary cellarage, three storey brick building with a saddle roof and green roof. A static calculation of selected constructional element is also dealt with in the thesis. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN. The analytical part is about technology comparison and assesment and definition of availability of green roof applications. The drawning part was created in the Autodesk Revit Architecture 2009, Student Version. The static calculation of selected construction elements, their dimensioning and assessment is conducted with the software FIN10.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Katerina Chlumecka_Horsky_hotel_s_wellness_Bozi _Dar_2013_14.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce444,66 kBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_oponent.pdfPosudek oponenta práce388,83 kBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.