Title: Semiaktivní a aktivní tlumení vozidel
Other Titles: Semi-active and active damping for vehicles
Authors: Růžička, Jiří
Advisor: Čermák, Roman
Čermák, Roman
Referee: Němec, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12490
Keywords: pasivní;semiaktivní a aktivní tlumiče;charakteristiky tlumičů;MSC ADAMS/Car
Keywords in different language: passive;semi-active and active dampers;dampers characteristic;MSC ADAMS/Car
Abstract: Cílem práce je zmapovat aktuální stav v oblasti automobilových tlumičů a jejich současné trendy. Pozornost je věnována především semiaktivním a aktivním tlumičům. Praktická část práce se zabývá simulací vozidla s různými tlumiči v MSC Adams/Car. Je provedeno několik simulací jízd po tratích s různými překážkami a povrchem. Charakteristiky tlumičů jsou převzaty z literárních zdrojů.
Abstract in different language: The aim is to map the current state of automotive dampers and actual trends. Attention is paid to the semi-active and active dampers. The practical part of the thesis deals with the simulation of vehicle with different dampers in MSC Adams/Car. Several analyses of rides on track were performed with various obstacles and surface. Characteristics of dampers are taken from literature sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Ruzicka - Semiaktivni a aktivni tlumeni vozidel.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Jiri Ruzicka.pdfPosudek vedoucího práce831,08 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Jiri Ruzicka.pdfPosudek oponenta práce883,71 kBAdobe PDFView/Open
Jiri Ruzicka.pdfPrůběh obhajoby práce274,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.