Diplomové práce / Theses (KPM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 262
Rusňák, František
Projekt inovace v procesu získávání nových zaměstnanců

The presented work is focused on the innovation project of the new employee recruitment process in the company LSG Sky Chefs Czechia s.r.o. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic concepts of project management and human resource&...

Teřlová, Michaela
Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů

The diploma thesis is focused on the analysis and subsequent optimization of selected business processes in the company Invel PLUS spol. s r. o. In this diploma thesis the theoretical part and the practical part are intertwined. The company is characterized in the theoretical ...

Osvald, Tomáš
Implementace projektového řízení v rámci vybrané organizace

The diploma thesis presents three basic approaches to project management, analyzes their positive and negative aspects and presents their most commonly used methods. The author chose a developing company T.O. Events & Congress s.r.o. as an example and performed micro-, meso- and mac...

Markvart, David
Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci

Presented diploma thesis is focused on the process map, processes and their software support. The main goal of this work is to create a process map and a detailed mapping of specific processes of the company with the support of a corporate information system. Another goal...

Urbanová, Denisa
Optimalizace skladování a zásobování materiálem \nl{}pro zabezpečení výroby podniku

The submitted diploma thesis is focused on the optimization of storing and supply of material to ensure production at Shape Corp. Czech Republic, s.r.o. company. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter is formed by theoretical introduction into logistic. Second ...

Troller, Vojtěch
Implementace systému řízení rizik v organizaci

The topic of this thesis is the implementation of Risk management system in the company HOSPIMED. The thesis aims to assess risk factors in the company and subsequently to propose a risk management system including the process of its implementation. In the first c...

Urbánková, Tereza
Zpracování studie proveditelnosti vybraného projektu

The Master´s Thesis is focused on creating a Feasibility study of a selected project. The first part of this thesis contains an introduction to ESI funds and Czech operational programs. The selected project is called Vejprnice, Tlučná - mixed CW Tlučná - interconnection in the...

Růžičková, Michaela
Management udržitelnosti a jeho aplikace v praxi

The subject of this diploma thesis is a management of sustainability. In this discipline the thesis is focused on selected food retails which operate on Czech market. Theoretical part is dedicated to describe the discipline in detail and introduce its trends. In context of the...

Průšová, Kamila
Řízení projektů agilním způsobem v oblasti IT

The aim of this work is to describe and compare the waterfall and agile approach to project management in the development and implementation of web applications. The theoretical part of the work is focused on the basic concepts in project management, explains the waterfall and...

Ličmanová, Aneta
Procesní mapa, detailní procesy a SW podpora procesů \nl{}ve výrobní organizaci

The diploma thesis is focused on the processes, thein analysis and software support. The presented work was composed in the company ASSA ABLOY ES Production s.r.o. in Pilsen, producing high speed industrial doors. The theoretical part contains all the informatiion required for forming&#...

Diviš, Vojtěch
Zpracování konkrétního projektu

The diploma thesis is focused on the description of a specific project in a student organization. It is based on the minutes and the presence of the author on the implementation of the project. It defines this project and lists its individual plans, which are necessary&#x...

Křížová, Klaudie
Plánování a řízení projektu inovace

This diploma thesis is focused on planning and management of innovative project Milk Run, being realized in company Lear Corporation, s.r.o., manufacturing plant Ostrov u Stříbra. The aim of diploma thesis was evaluating of planning and management of project Milk Run, to propose me...

Kříž, Marek
Analýza rizik podnikatelského projektu

The diploma thesis is focused on a project risk analysis. Managing of project risks is very important, because every project has some specific risks. The thesis contains description of related theory and also a practical demonstration of project risk management. Firstly, a brief de...

Anyalaiová, Klára
Role ERP systému v podniku

Master's Thesis discusses the characterization of the roles of ERP systems. These roles are then analyzed in a specific company and possible improvements are recommended. The reader is the first to be acquainted with general concepts in the field of information systems, especially&#...

Šlesingerová, Michaela
Plánování a řízení projektu inovace

The aim of the submitted diploma thesis is to evaluate the planning and management of an innovative project consisting in the implementation of a system for fleet management, specifically in the company JFSPED, Ltd. The work is divided into theoretical and practical part. The ...

Kroupová, Kateřina
Implementace systému řízení rizik v organizaci

The subject of this thesis is the implementation of risk management system in an unnamed company XYZ, which focuses on business process automation. The main goal of this thesis is to design and implement a process risk management system and to create a practical tool for&...

Janda, Tadeáš
Řízení portfolia projektů

The aim of this thesis is to first analyze the current state of project portfolio management in company MARBES CONSULTING s.r.o. and second to propose possible remedial measures for identified deficiencies. The first two chapters are devoted to theory and are focused on the ba...

Kováčiková, Gabriela
Strategická analýza a návrh možné strategie organizace

This thesis is focused on creating strategic analysis for company Magna Automotive (CZ) ltd. The work begins by introduction company, and naming their main details. Continuing with introduction of strategic planning, and an analysis of the environment of the company is performed, based&...

Strašíková, Nikola
Plánování a řízení projektu inovace

The presented thesis focuses on the description of the GalaxyMD innovation project, the evaluation of its history and analysis of competing medical software on the Czech market. The aim of the master thesis is to propose recommendations based on the findings that can be applie...

Šoffrová, Jana
Zhodnocení vyspělosti systému projektového managementu v organizaci

The diploma thesis deals with the evaluation of the maturity of the project management system in an organization. The main goal of this work is to evaluate the current maturity level of project management in Shape Corp. using selected maturity model. The theoretical part defin...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 262