Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEkštein, Kamil
dc.contributor.authorFrič, Vojtěch
dc.contributor.refereeNový, Pavel
dc.date.accepted2014-06-16
dc.date.accessioned2015-03-25T09:26:59Z
dc.date.available2013-08-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:26:59Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-15
dc.identifier57866
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12532
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je prozkoumat postupy využitelné pro analýzu podobnosti obrázků. První část práce je věnována příznakové metodě založené na waveletové transformaci. Druhá část se věnuje metodám pro extrakci nízko dimenzionálních kódů z přirozených obrázků. Zvláštní důraz je kladen na využití neuronových sítí. Dalším cílem této práce je prozkoumání možností využití hlubokého učení v oboru strojového učení bez učitele, především v oblasti počítačového vidění a zpracování obrazu.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57866-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodobnost obrázkůcs
dc.subjectneuronové sítěcs
dc.subjecthluboké ucenícs
dc.subjectwaveletová transformacecs
dc.subjectvyhledávání na základě obsahucs
dc.subjectrestricted Boltzman machinescs
dc.subjectdeep belief networkscs
dc.subjectRBMcs
dc.subjectDBNcs
dc.titleVyhodnocování podobnosti digitálních snímkůcs
dc.title.alternativeImage Similarity Assessmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this work is to explore the methods usable for image similarity assessment. First part of this work is dedicated to a feature based approach utilizing the wavelet transform. The second part is dedicated to methods for extracting low dimensional codes from natural images. Particular emphasis is given to the use of neural networks. Secondary goal of this work is to explore the options of using the deep learning methods in an unsupervised machine learning field, especially in tasks of computer vision and image processing.en
dc.subject.translatedimage similarityen
dc.subject.translatedneural networksen
dc.subject.translateddeep learningen
dc.subject.translatedwavelet transformen
dc.subject.translatedcontent based image retrievalen
dc.subject.translatedrestricted Boltzman machinesen
dc.subject.translateddeep belief networksen
dc.subject.translatedRBMen
dc.subject.translatedDBNen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dip_fric_vojtech.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
A12N0044Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce817,25 kBAdobe PDFView/Open
A12N0044Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce506,99 kBAdobe PDFView/Open
A12N0044Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce275,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.