Název: Vyšetření vlastností injektoru pára - voda
Další názvy: Calculation of steam-water injector properties
Autoři: Pavlíček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Matas, Richard
Oponent: Louthan, Jindřich
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12662
Klíčová slova: proudový přístroj;injektor;mokrá pára;kondenzace;CFD;Lavalova dýza;nadzvukové proudění;rázová vlna
Klíčová slova v dalším jazyce: jet device;injector;wet steam;condensation;CFD;Laval nozzle;transonic flow;shockwave
Abstrakt: Tato práce se zabývá zjednodušeným výpočtem a numerickou simulací paro-vodního injektoru. Toto zařízení je zamýšleno pro rychlý ohřev vody v nádrži, přičemž má rovněž plnit funkci čerpadla. Práce prezentuje postup provedení zjednodušeného výpočtu injektoru pro ověření funkčnosti takovéhoto zařízení. Práce rovněž analyzuje postup při numerické simulaci a model kondenzace, jenž je základem této simulace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about simplified calculation and numerical simulation of a steam-water injector. Such device is considered for rapid heating of water in a tank, while it also fulfills function of a pump. The thesis presents use of simplified calculation for verification of functionality of the injector. The thesis also analyses procedure of numerical simulation and a condensation model, which is the key for the simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavlicek_Petr_BP.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Pavlicek - 2014.pdfPosudek vedoucího práce55,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP - Pavlicek - 2014.pdfPosudek oponenta práce78,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Pavlicek-2014.pdfPrůběh obhajoby práce11,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12662

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.