Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGangur, Mikuláš
dc.contributor.authorVelek, Ladislav
dc.contributor.refereeLukáš, Ladislav
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:28:15Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:28:15Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57679
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12674
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá možnostmi využití SW Mathematica k analýze kapitálových trhů, zaměřuje se především na hledání arbitrážního portfolia obligací. Práce popisuje kapitálový trh včetně klasických finančních nástrojů kapitálového trhu a základní finanční funkce určené pro analýzu těchto nástrojů v softwaru Mathematica společnosti Wolfram Research, Inc. Hlavní náplní práce je zkoumání možností konstrukce arbitrážního portfolia obligací v SW Mathematica s využitím metody lineárního programování.cs
dc.format85 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSW Mathematicacs
dc.subjectkapitálový trhcs
dc.subjectarbitrážní portfolio obligacícs
dc.titleVyužití SW Mathematica k analýze kapitálových trhůcs
dc.title.alternativeThe use of SW Mathematica for capital market analysisen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the possibilities of using the Mathematica software to analyze capital markets, focusing mainly on finding the arbitration bond portfolio. This thesis describes the capital market including basic financial instruments of the capital market and shows the financial functions for analyzing these instruments in Mathematica software by company Wolfram Research, Inc. The main work is to investigate the possibility of construction the arbitration bond portfolio in SW Mathematica using the method of linear programming.en
dc.subject.translatedSW Mathematicaen
dc.subject.translatedcapital marketen
dc.subject.translatedbond swappingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Velek.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
velek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce78,72 kBAdobe PDFView/Open
velek oponent.pdfPosudek oponenta práce107,96 kBAdobe PDFView/Open
Velek prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce162,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.