Title: Teorie nelineárních elektromechanických systémů
Other Titles: Electromechanical System with Magnetic Liquid
Authors: Polcar, Petr
Advisor: Mayer, Daniel
Referee: Kyncl, Jan
Rada, Petr
Štork, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12693
Keywords: magnetická kapalina;ferokapalina;magnetoreologická kapalina;elektromechanické systémy;měření permeability;magnetoreologická brzda;magnetoreologický tlumič
Keywords in different language: magnetic liquid;ferrofluid;magnetorheological fluid;electromechanical systems;permeability measurement;magnetorheological brake;magnetorheological damper
Abstract: Tato práce se zabývá možností využití magnetických kapalin pro vyplnění vzduchové mezery elektromechanických systémů za účelem snížení magnetické reluktance. V úvodní části obsahuje kritický přehled pro problematiku podstatných fyzikálních vlastností těchto moderních materiálů. V následujících kapitolách jsou navrženy, modelovány a ověřovány vlastní originální aplikace včetně inovativní metodiky pro měření klíčového materiálového parametru nutného pro návrh elektromechanických systémů s magnetickou kapalinou.
Abstract in different language: This paper deals with the usage of magnetic fluids in electromechanical systems. The opening part includes critical overview of present applications of magnetic fluids, their producers, composition and known physical properties. Following chapters contain designs original applications and innovative approach to measurement of the key material parameter vital for the design of electromechanical systems with magnetic fluid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polcar_Petr_disertacni_prace.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
polcar publ.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
polcar opon.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
polcar zapis.pdfPrůběh obhajoby práce667,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.