Title: Předmět občanských práv a povinností
Other Titles: Subject of civil rights and obligations
Authors: Kellnhoferová, Lenka
Advisor: Pauly, Jan
Referee: Pelech, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12841
Keywords: věci;příslušenství k věci;vlastnictví;držba;spoluvlastnictví;podíl společností;cenné papíry
Keywords in different language: things;part of things;ownership;tenury;ownership;share company;securities
Abstract: Diplomová práce se nazývá "Předmět občanských práv a povinností". Tato práce je zaměřena na pojem věci a věcná práva. Pozornost je věnována i smlouvám, formám smluv, obsahu a typům smluv.
Abstract in different language: Thesis is called "The subject of civil rights and obligations". This thesis is focused on things and property rights. Attention is paid to even to contracts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp predmet obcanskych prav a povinnosti.pdfPlný text práce485,46 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kellnhoferova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kellnhoferova.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kellnhoferova.pdfPrůběh obhajoby práce284,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.