Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWolfová, Jitka
dc.contributor.authorRošer, Michal
dc.contributor.refereeDvořák, Tomáš
dc.date.accepted2014-05-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:52Z
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:52Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-27
dc.identifier56662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12855
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám zejména základní charakteristikou exekuce a exekučního řízení, účinnou právní úpravou a jejím srovnáním s právní úpravou účinnou do 31. 12. 2012. Cílem mé práce je také seznámit čtenáře s úpravou postihu podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným a v družstvu. Ve své práci jsem se maximálně snažil o prolnutí jak teoretického základu daného právní úpravou, tak praktického pohledu soudního exekutora při aplikaci těchto institutů v jednotlivých exekučních řízeních.cs
dc.format72 s. (151 192 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectexekucecs
dc.subjectobchodní podílcs
dc.subjectspolečník ve společnostics
dc.subjectdružstvocs
dc.subjectdružstevní podílcs
dc.subjectexekutorcs
dc.subjectexekuční příkazcs
dc.subjectprávní úpravacs
dc.subjectjudikaturacs
dc.subjectprávocs
dc.titleExekuční postih obchodního podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným a družstevního podílu člena družstva a jeho následkycs
dc.title.alternativeThe execution of the share in assets of a limited liability company and share of cooperative and its consequencesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my diploma thesis I deal mainly with execution in general, with legislation in force and comparison with legislation before 1.1.2013. The aim of the thesis is also to acquaint the reader with execution order against the business share of a company and cooperative member. In my diploma thesis I have tried to blend both the theoretical basis of the legislation and practical view of a judicial officer in the application of these institutes in individual enforcement proceedings.en
dc.subject.translatedexecutionen
dc.subject.translatedbusiness shareen
dc.subject.translatedshareholder in companyen
dc.subject.translatedcooperativeen
dc.subject.translatedshare of cooperativeen
dc.subject.translatedexecutoren
dc.subject.translatedexecution orderen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedjurisprudenceen
dc.subject.translatedlawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Roser 2014.pdfPlný text práce853,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Roser.pdfPosudek vedoucího práce969,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Roser.pdfPosudek oponenta práce784,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Roser.pdfPrůběh obhajoby práce311,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.