Title: Válka a doba pohledem Emanuela Moravce
Other Titles: The war and the period of the view of Emanuel Moravec
Authors: Vokáč, František
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13008
Keywords: Emanuel Moravec;kolaborace;1. světová válka;2. světová válka;Československo;Lidové noviny
Keywords in different language: Emanuel Moravec;collaboration;the First World War;the Second World War;Czechoslovakia;Lidové noviny
Abstract: Téma diplomové práce je "Válka a doba pohledem Emanuela Moravce". Cílem práce je obecné představení války a doby na základě jím vydaných článků a monografií. Zvláštní pozornost je věnována jeho názoru na vojenský a geografický potenciál Československa. V závěru práce jsou analyzovány Moravcovy názory v posledních měsících války publikované v Lidových novinách.
Abstract in different language: The topic of the thesis is "The war and the period of the view of Emanuel Moravec". Main aim of this work is the general introduction of the war and time based on published articles and monographs. Particular attention is paid to Emanuel Moravec and his opinion about military and geographical potential of Czechoslovakia. In conclusion of the thesis I have analyzed his opinions coming particularly from the last months of the war published in Lidové noviny.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Frantisek Vokac.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Vokac-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce819,52 kBAdobe PDFView/Open
Vokac_posudek vedouciho.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Vokac_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce342,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.