Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopal, Vladimír
dc.contributor.authorMatoušková, Lucie
dc.date.accepted2014-05-13
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:32Z
dc.date.available2013-03-18cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:32Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-28
dc.identifier57915
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13049
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je historický exkurz, pojem lidských práv,ochrana a garance lidských práv v rámci Rady Evropy a Evropské unie, je doplněna o judikaturu, která reflektuje vztah mezi Soudním dvorem Evropské unie a Evropským soudem pro lidská práva. Pojednává o budoucím přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.cs
dc.format90 s. (154 875 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlidská právacs
dc.subjectRada Evropycs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectÚmluva o ochraně lidských práv a základních svobodcs
dc.subjectListina základních práv Evropské uniecs
dc.subjectEvropský soud pro lidská právacs
dc.subjectSoudní dvůr Evropské uniecs
dc.titleEvropský systém ochrany lidských právcs
dc.title.alternativeThe European system of human rights protectionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis contains a historical excursion, the concept of human rights, protection and guarantee of human rights in the Council of Europe and the European Union, is supplemented by case law, which reflects the relationship between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. It discusses the future EU accession to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.en
dc.subject.translatedhuman rightsen
dc.subject.translatedCouncil of Europeen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedConvention for protection of human rights and fundamental freedomsen
dc.subject.translatedCharter of fundamental rights of European unionen
dc.subject.translatedEuropean court of human rightsen
dc.subject.translatedCourt of justice of European unionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Matouskova Lucie.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova - vedouci1.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce350,98 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova.pdfPrůběh obhajoby práce567,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.