Title: Islámské rodinné právo v Egyptě.
Other Titles: Islamic family law in Egypt.
Authors: Patrovský, Štěpán
Advisor: Sobotková, Veronika
Referee: Křížek, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13075
Keywords: Šaría;islám;respondent;dotazník;rodinné právo
Keywords in different language: Sharia;islam;respondent;questionnaire;family law
Abstract: Bakalářská práce se týká rodinného práva v Egyptě. V práci je zmiňována současná legislativa i legislativa prezidenta Muhammada Mursího. Hlavní částí bakalářské práce je dotazník, který odpovídá na předem zvolené hypotézy. V bakalářské práci je dále zmíněno zpravodajství, které se týká současné problematiky v Egyptě.
Abstract in different language: Bachelor thesis relates to family law in Egypt. In the work is mentioned current legislation and the legislation of President Muhammad Morsi. The main part of the bachelor thesis is a questionnaire, which corresponds to the preselected hypothesis. In the bachelor thesis is mentioned further news concerning the current issues in Egypt.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Patrovsky V.pdfPosudek vedoucího práce305,91 kBAdobe PDFView/Open
Patrovsky O.pdfPosudek oponenta práce390,34 kBAdobe PDFView/Open
Patrovsky.pdfPrůběh obhajoby práce79,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.