Title: Deníky ruských spisovatelů 19. století
Other Titles: Diaries of Russian writers of 19th century
Authors: Mašková, Ivana
Advisor: Pešková, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13090
Keywords: deník;spisovatel;ruská literatura 19. století;umělecká literatura v RKI;analýza;interpretace
Keywords in different language: diary;writer;russian literature of 19th century;artistic literature in lessons of L2;analysis;interpretation
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je představení deníkové tvorby ruských spisovatelů 19. století. Práce je členěna do čtyř kapitol. První z nich pojednává o deníku obecně, druhá je věnována roli deníků v Rusku v 19. století. Třetí kapitola obsahuje podrobný popis jednotlivých deníků vybraných ruských spisovatelů. Dalším cílem této práce bylo vytvoření možných návrhů didaktického využití deníkové tvorby ve výuce ruského jazyka na základní škole. Tomuto cíli je věnována poslední, tedy čtvrtá kapitola.
Abstract in different language: The main objective of the diploma thesis is to introduce the diaries of Russian writers of the 19th century. The thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with a diary form in general. The second chapter focuses on diaries and their significance in Russia in the 19th century. The third chapter is dedicated to the detailed description of particular diaries of chosen Russian writers. The next objective of the thesis is a suggestion of possible didactic use of diaries in lessons of Russian language at elementary school. This task is discussed in the last, fourth chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Maskova. pdf.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Maskova-Pesk.pdfPosudek vedoucího práce240,1 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Maskova-Sov.pdfPosudek oponenta práce132,59 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Maskova.pdfPrůběh obhajoby práce59,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.