Title: Analýza rozhraní pro přenos obrazu (VGA,DVI,HDMI, atd...) za pomoci mikropočítače
Other Titles: Analysis of the interface for video transmission (VGA, DVI, HDMI, etc. ..) using microcomputers
Authors: Křeček, Michael
Advisor: Bednář, Bedřich
Referee: Košan, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13104
Keywords: analýza obrazových rozhraní;VGA;HDMI;DVI;STM32 value line discovery kit
Keywords in different language: analysis of video interfaces;VGA;HDMI;DVI;STM32 value line discovery kit
Abstract: Předmětem bakalářské práce "Analýza rozhraní pro přenos obrazu (VGA,DVI,HDMI, atd. . .) za pomocí mikropočítače" je popis současných analogových a digitálních rozhraních. Dále výběr vhodného procesoru. Vytvoření programu, jenž analyzuje a názorně dekóduje obrazový signál pomocí mikropočítače.
Abstract in different language: Subject of the thesis "Analysis of the interface for video transmission (VGA, DVI, HDMI, etc. . .) using a microcomputers" is a description of the existing analogue and digital interfaces. Select the appropriate processor. Create a program that analyzes and decodes the video signal using microcomputers
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2014_Krecek_Michael.pdfPlný text práce18,54 MBAdobe PDFView/Open
058450_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,78 kBAdobe PDFView/Open
058450_oponent.pdfPosudek oponenta práce482,72 kBAdobe PDFView/Open
058450_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.