Title: Přenos telemetrie z dálkově ovládaného modelu
Other Titles: Telemetry transmission from remote-controlled model
Authors: Škubla, Dominik
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Weissar, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13117
Keywords: mikroprocesor;akcelerometr;zrychlení;bezdrátové připojení;USB;analogový převodník;digitální převodník;wi-fi;bluetooth
Keywords in different language: microprocessor;accelerometer;acceleration;wireless connection;USB;analog converter;digital converter;wi-fi;bluetooth
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zařízení pro dálkově ovládaný model, který by informoval uživatele o daném stavu dálkově ovládaného modelu. Řídicí jednotku tvoří mikroprocesor MC9S08AC16. Ten přijímá data z akcelerometru MMA7260, která dále zpracuje a odešle vhodným přenosem dat k uživateli.
Abstract in different language: The master theses is focused on the design of a device Suitable for remote-controlled model. Which is going to informed user about the state of the remote-controlled model. The control unit is consists of a microprocessor MC9S08AC16. It receives data from the accelerometer MMA7260, this data is further processed and sends the appropriate data transfer to the user.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skubla_BP_prace.pdfPlný text práce945,61 kBAdobe PDFView/Open
058482_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,51 kBAdobe PDFView/Open
058482_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,55 kBAdobe PDFView/Open
058482_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.