Title: Testování EMC v automobilové technice
Other Titles: Automotive EMC testing
Authors: Skřivan, Vojtěch
Advisor: Skála, Jiří
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13119
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetický rušivý signál;testy celého vozidla;testy komponent vozidla;EMC normy
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;electromagnetic interference signal;whole vehicle testing;electronic sub-assembly testing;EMC norms
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility zaměřenou především na oblast automobilové techniky. Práce zahrnuje základní popis metod testování a certifikace elektromagnetické kompatibility a popisuje hlavní rozdíly mezi oblastí automobilové techniky a běžných elektrických či elektronických zařízení. Součástí je demonstrativní měření rušivých signálů na vedení pomocí umělé sítě některých elektrických komponent vozidla.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the electromagnetic compatibility focused primarily on automotive technology. The thesis includes basic description of the testing methods and certification of electromagnetic compatibility and describes the main differences between the areas of automotive technology and conventional electrical or electronic devices. Part of the bachelor thesis is focused on measurement of conductive emissions using artificial network of several vehicle components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Testovani EMC v automobilove technice.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
058486_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,49 kBAdobe PDFView/Open
058486_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,24 kBAdobe PDFView/Open
058486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.