Title: Možnosti vizualizace výrobního podniku \nl{}pomocí Autodesk software
Other Titles: Possibilities of manufacturing company visualisation using Autodesk software
Authors: Strapek, Martin
Advisor: Hořejší, Petr
Polášek, Patrik
Bureš, Marek
Referee: Kopeček, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13177
Keywords: digitální podnik;Factory design suite;vizualizace výrobního podniku;AutoCAD
Keywords in different language: digital factory;Factory design suite;manufacturing company visualizing;AutoCAD
Abstract: Tato bakalářská práce na téma "Možnosti vizualizace výrobního podniku pomocí Autodesk software" popisuje softwarový balík Autodesk Factory Design Suite pro tvorbu a analýzu layoutu digitálního podniku. Udává přehled funkcí jednotlivých softwarů obsažených v balíku a jejich použití při tvorbě referenčního modelu fiktivního výrobního podniku. Dále obsahuje zhodnocení analyzovaného softwaru z několika hledisek. V závěru je uvedeno tabulkové zhodnocení.
Abstract in different language: This bachelor thesis, entitled "Ways of manufacturing company visualizing with using Autodesk software", describes Autodesk Factory Design Suite software for creation and analysing digital factory layout. It contains summary of functions of individual softwares contained in the suite and their use in fictitious manufacturing company reference model creation. Next it contains evaluation of analyzed software from several aspects. Conclusion contains summary in tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strapek_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Strapek.PDFPosudek vedoucího práce981,42 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Strapek.PDFPosudek oponenta práce626,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Strapek.PDFPrůběh obhajoby práce564,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.