Title: Středověké epidemie
Other Titles: Medieval epidemics
Authors: Bereczová, Petra
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13304
Keywords: epidemie;černá smrt;syfilis;neštovice;léčba;pokrok
Keywords in different language: epicemics;black death;syphilis;smallpox;treatment;progress
Abstract: Ve své práci s názvem středověké epidemie se zabývám historií tří epidemických onemocnění černý moc, syfilis a neštovice. Tyto strašlivé nemoci usmrtily v historii de facto kohokoliv bez rozdílu stavu a pohlaví. I v našem povědomí stále ještě představují obraz hrůz. Mým cílem bylo představit jednotlivá onemocnění a celou problematiku ucelit historicky. Při své práci jsem vycházela především z odborné literatury, a to jak historické tak lékařské. Další formou mé práce bylo využití časopisů. Šlo především o periodika vědeckého a lékařského charakteru. Využila jsem taky metodiku orální historie. Kontaktovala jsem několik lékařů a zajistila si konzultace s odborníky. Zpracování tohoto tématu pro mě bylo velice přínosné. Velice mě například překvapilo, jak bylo české lékařství spjato s tématem léčby neštovic. Při svém bádání jsem narazila na mnoho jmen významných českých lékařů, která jsem dosud neznala. Nejdůležitějším výstupem mé bakalářské práce však bylo pro mne pozorovat, jaký fenomenální pokrok udělalo lidstvo v léčení epidemických chorob v průběhu posledních staletí.
Abstract in different language: My thesis, titled "Medieval Epidedemics" is focused on history of three significant scourges of the medieval world- plague, syphilis and smallpox. These horrible diseases have killed millions of people man, woman and children alike. It still represents our darkest fears, the feel of eminent threat is still rolling in our subconscious minds. My goal was to introduce these diseases in historical context, trying to summarize the issue. I relied heavily to technical literature, both historical and contemporary medical- as of main source of information. Scientific and medical journals and other periodicals were used as well. I have also contacted a few physicians and other specialists for consultations. Work on this thesis turned out to be very beneficial to my studies. I was amazed, for instance, how much was Czech medical science interconnected with the process of finding the cure for smallpox. I've encountered many names of influential Czech physicians during my research, still unknown to me. But what impressed me the most was this chance to acquaint myself with all the phenomenal progress mankind has made in the field of treatment of these fatal deseases in course of last few centuries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA- FINALNI.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Bereczova V.pdfPosudek vedoucího práce702,32 kBAdobe PDFView/Open
Besreczova O.pdfPosudek oponenta práce658,57 kBAdobe PDFView/Open
Bereczova P.pdfPrůběh obhajoby práce170,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.