Title: Politický proces v 50. letech v Sušici
Other Titles: The political process in the 50th years in Susice
Authors: Míková, Kristýna
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13307
Keywords: politický proces;komunismus;rehabilitace;ideologie;justiční vražda
Keywords in different language: political process;communism;rehabilitation;ideology;judicial murder
Abstract: Práce pojednává o politikých procesech. Je rozdělena na dvě části. V obecné části vysvětluji důvody vzniku procesů, jejich mechanismus a důsledky. V praktické části se věnuji politickým procesům v regionální souvislosti.
Abstract in different language: This work deals with politikých processes. It is divided into two parts. In the general section explains the rationale of processes, their mechanisms and consequences. The practical part is devoted to the political processes in the regional context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KM_BP.pdfPlný text práce825,37 kBAdobe PDFView/Open
Mikova V.pdfPosudek vedoucího práce649,92 kBAdobe PDFView/Open
Mikova O.pdfPosudek oponenta práce358,52 kBAdobe PDFView/Open
Mikova P.pdfPrůběh obhajoby práce189,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.