Title: Cech řeznický královského města Plzně
Other Titles: The butcher's guild of the royal town Plzeň
Authors: Kutná, Eliška
Advisor: Kilián, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13313
Keywords: cech;Plzeň;řezníci;artikuly;privilegia;geografie;městská rada;hmotné dědictví
Keywords in different language: guild;butchers;privileges;geography;town council;tangible heritage
Abstract: Bakalářská práce pojednává o historii plzeňského řeznického cechu ve spojení s významnými událostmi v Plzni. Současně také o privilegiích získaných od českých králů, cechovních artikulích a samotném hmotném odkazu cechu. Dále zaznamenává geografické rozmístění řezníků a jejich aktivní účast ve vedení města. Součástí práce jsou i obecné informace o přijímání do cechů.
Abstract in different language: This bachelor thesis discusses the history of butcher's guild of Plzeň in connection with historical events in Plzeň and at the same time deals with the privileges acquired from Czech kings; with the guild artikuly, and with its tangible heritage. Furthermore, it documents locations of butchers and their participation in the town council. Part of the thesis presents general information about guild admission process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
Kutna V.pdfPosudek vedoucího práce852,72 kBAdobe PDFView/Open
Kutna O.pdfPosudek oponenta práce567,36 kBAdobe PDFView/Open
Kutna P.pdfPrůběh obhajoby práce164,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.