Title: Vliv parametrů laserového navařování na korozní vlastnosti návaru
Other Titles: Effect of laser cladding parameters on the corrosion properties of the cladding
Authors: Fiedler, Lukáš
Advisor: Kříž, Antonín
Fišerová, Pavla
Referee: Němeček, Stanislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13481
Keywords: laser cladding;koroze;korozní odolnost;korozivzdorné materiály;Inconel 625;Metco 41C;Stellite 21;korozní zkoušky;procesní parametry
Keywords in different language: laser cladding;corrosion;corrosion resistance;corrosion-proof material;Inconel 625;Metco 41C;Stellite 21;corrosion tests;process parameters
Abstract: Diplomová práce řeší problematiku návrhu vhodných procesních parametrů technologie laser cladding pro navařování korozivzdorných materiálů. Cílem je stanovit vhodné procesní parametry, které zaručí korozní odolnost navařených korozivzdorných materiálů. Práce se dále zabývá příčinou korozního napadení korozivzdorných návarů.
Abstract in different language: This thesis is focused on finding the appropriate process parameters for cladding corrosion resistance coatings prepared by laser cladding technology. The aim is to determine the appropriate process parameters, which ensure corrosion resistance for cladded coatings. The thesis also observes mechanism of corrosion of the clads.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fiedler_2014_zmensene_pdf.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Fiedler.tifPosudek vedoucího práce94,97 kBTIFFView/Open
OP_Fiedler.tifPosudek oponenta práce144,32 kBTIFFView/Open
Prubeh_Fiedler.tifPrůběh obhajoby práce47 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.