Title: Studie podvozku pro nízkopodlažní tramvajové vozidlo
Other Titles: Research study of a bogie for the low-floor tram
Authors: Bláha, Petr
Advisor: Heller, Petr
Kottner, Radek
Referee: Hampl, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13560
Keywords: druhy současných podvozků;nízkopodlažní trakční podvozek;otočná a neotočná varianta;3D projekce;náprava;listová pružina;výpočet
Keywords in different language: types of present bogies;traction bogie of low-floor tram;rotary and non-rotary bogie;3D design;axle;leaf spring;strength calculation
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem trakčního podvozku pod nízkopodlažní tramvaj. Cílem bylo vytvořit otočnou a neotočnou variantu. Podvozek využívá standardního dvojkolí s malými koly. Na podvozku je použit pouze hlavní příčník s kolébkou. Vedení dvojkolí je provedeno pomocí listových pružin nahrazující podélníky podvozku. Práce se také zabývá pevnostním výpočtem nápravy, listové a šroubové pružiny. Pro neotočnou variantu byly vytvořeny dva návrhy.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of the traction bogie for the low-floor tram. The aim of the thesis was to create rotary and non-rotary bogie. The bogie has a standard axle with small wheels. There is used only the main crosspiece with a cradle in the bogie. The motion of a bogie is done by leaf springs without longitudinal beam. The thesis deals with the strength calculation of axle and leaf and coil spring too. For the non-rotary bogies were made two drafts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blaha_Petr.pdfPlný text práce23,6 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Blaha.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Blaha.pdfPosudek oponenta práce951,67 kBAdobe PDFView/Open
Blaha.pdfPrůběh obhajoby práce269,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.