Title: Návrh automatizované palety pro uložení postranice karoserie automobilu
Other Titles: Design of automated pallet for storage of car body side
Authors: Zbránek, Jindřich
Advisor: Kemka, Vladislav
Dufek, Václav
Referee: Němec, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13576
Keywords: Automatizovaná paleta;karoserie;postranice;MKP analýza;svařenec;konzola
Keywords in different language: automated pallet;car body;car body sides;FEM analysis;weldment;console
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh automatizované palety pro přepravu postranice karoserie automobilu. V práci jsou nastíněny tři možné varianty konstrukce. Součástí práce jsou kontrolní výpočty, technologický postup výroby, technicko-ekonomické hodnocení a výkresová dokumentace.
Abstract in different language: This thesis contains a design of automated pallet for transport car body sides. In this thesis are outlined three possible variants of design. An integral part are control calculations, technological process of production, techno-economic evaluation and design documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_zbranek.pdfPlný text práce8,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho DP - Zbranek.pdfPosudek vedoucího práce658,78 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta DP - Zbranek.pdfPosudek oponenta práce760,82 kBAdobe PDFView/Open
Zbranek.pdfPrůběh obhajoby práce316,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.