Title: Perzekuce Židů na Karlovarsku v období 2. světové války
Other Titles: Carlsbad Jews in the World War II
Authors: Adamovicová, Barbora
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13600
Keywords: perzekuce;Židé;2. světová válka;Adolf Hitler;Karlovarský kraj;Sudety;koncentrační tábory;křišťálová noc
Keywords in different language: persecution;Jews;second world war;Adolf Hitler;Karlovy Vary;Sudetenland;concentration camps;kristallnacht
Abstract: Práce shrnuje událostí na Karlovarsku za 2. světové války se zaměřením na židovské obyvatelstvo. Nejprve je v práci popsán příchod Židů do Čech. poté se věnuje historii Židů na Karlovarsku. Následně je rozebrána situace v roce 1938 v celém pohraničí, poté se práce zabývá událostmi v jednotlivých městech a jaký měla na jednotlivá města dopad Křišťálová noc Karlovarského kraje. V práci jsou popsána židovská omezení a část je věnována koncentračním táborům a vzpomínkám těch, kteří si prošli koncentračními tábory, či protižidovským útlakem.
Abstract in different language: This work deals with the persecution of Jews during the second World War in Karlovy Vary. This work is opening by chapter about the arrival of the Jews in Bohemia and their settling in the country. After that it analyzes the individual districts in the Karlovy Vary region, where a lesser or greater extent, Jews were active. An important part of the work is course of the year 1938 in the border region. Then the work describes the year 1938 in Karlovy Vary and Cheb, for Jews was this year a turning point. Then there is disassamble the "Kristallnacht" in some cities in Karlovy Vary. Because the work is focused on the persecution of the Jews, an integral part of the work is the chapter about oppression and restriction of the Jewish population and as a follow-up on analyzes it describes several concentration camps. In the last chapter are written a few memories of this difficult period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamovicova Barbora.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
adamovicova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce121,18 kBAdobe PDFView/Open
adamovicova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce90,6 kBAdobe PDFView/Open
O_adamovicova.pdfPrůběh obhajoby práce63,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.