Title: Rudolf II. a jeho vztah k umění
Other Titles: Rudolf II and his Relationship to Art
Authors: Kloučková, Jitka
Advisor: Bílková, Jitka
Referee: Kastnerová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13633
Keywords: Rudolf II.;umění;sbírka;Rudolfínská Praha;Ferdinand II.
Keywords in different language: Rudoplh II.;art;collection;Rudolph´s Prague;Ferdinand II.
Abstract: Bakalářská práce popisuje umělecký život v Praze za vlády Rudolfa II. Věnuje se Rudolfu II., jeho vztahu k umění v různých oblastech a jeho sbírkám. Práce porovnává vztah k umění Rudolfa II. a Ferdinanda II. Tyrolského.
Abstract in different language: This thesis describes the artistic life in Prague during the reign of Rudolph II. The work deals with Rudolph II, his relationship to various kinds of art and to his collections. In the conclusion the thesis compares the relationships to the art of Rudolph II and Ferdinand II.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klouckova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
klouckova_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce168,09 kBAdobe PDFView/Open
klouckova_kastnerova.pdfPosudek oponenta práce182,39 kBAdobe PDFView/Open
O_klouckova.pdfPrůběh obhajoby práce73,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.