Title: Archiv města Plzně a jeho knihovna
Other Titles: Pilsen city Archive and its library
Authors: Růžičková, Adéla
Advisor: Svatková, Dagmar
Referee: Šrajbová, Magda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13645
Keywords: Archiv města Plzně;archiv;Plzeň;archivář
Keywords in different language: Pilsen city Archive and its library;archive;Pilsen;archivist
Abstract: Téma práce je Archiv města Plzně a jeho knihovna. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: první část mapuje historický vývoj archivu až po současnost, jeho archiváře a fondy. Druhá část popisuje knihovnu, proces akvizice, evidence a katalogizace.
Abstract in different language: The theme of this bachelor work is Pilsen city Archive and its library. The work is divided into two main parts: the first part surveys the historical development of the archive up to the present, the archivists and funds. The second part describes the library itself, the process of acquisition, registration and cataloging.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Adela Ruzickova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
ruzickova_svatkova.pdfPosudek vedoucího práce105,99 kBAdobe PDFView/Open
ruzickova_srajbova.pdfPosudek oponenta práce159,39 kBAdobe PDFView/Open
O_ruzickova.pdfPrůběh obhajoby práce66,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.