Název: Lexikální přejímky z francouzštiny do ruštiny v historickém kontextu
Další názvy: Lexical loanwords from French to Russian in the historical context
Autoři: Marchevková, Josefína
Vedoucí práce/školitel: Pešková, Michaela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13922
Klíčová slova: francouzský jazyk;ruský jazyk;lexikologie;přejímání;politické vztahy;kultura;emigrace;beletrie;slovníky
Klíčová slova v dalším jazyce: french language;russian language;lexicology;acceptance;political relations;culture;emigration;fiction;dictionaries
Abstrakt: V bakalářské práci jsou rozebrány lexikální přejímky z francouzského jazyka do ruského v kontextu historickém, politickém a lexikologickém. Přejímání započalo během vlády cara Petra I. Velikého a probíhalo hlavně v období 2. poloviny 18. století, 19. století a začátku 20. století. Francouzština v té době zaujímala v ruské společnosti prestižní postavení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyses the lexical loanwords from the French language to the Russian language in the historical, political, and lexicological context. Borrowing of the words started during the reign of Tsar Peter the Great but it took place mainly through the second half of the 18th century, the 19th century, and the beginning of the 20th century. The French language held a prestigious position in the Russian society at this time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
marchevkovabp.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pos-Marchevkova-Pesk.pdfPosudek vedoucího práce252,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pos-Marchevkova-Frid.pdfPosudek oponenta práce173,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obh-Marchevkova.pdfPrůběh obhajoby práce54,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13922

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.