Title: Lexikální přejímky z francouzštiny do ruštiny v historickém kontextu
Other Titles: Lexical loanwords from French to Russian in the historical context
Authors: Marchevková, Josefína
Advisor: Pešková, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13922
Keywords: francouzský jazyk;ruský jazyk;lexikologie;přejímání;politické vztahy;kultura;emigrace;beletrie;slovníky
Keywords in different language: french language;russian language;lexicology;acceptance;political relations;culture;emigration;fiction;dictionaries
Abstract: V bakalářské práci jsou rozebrány lexikální přejímky z francouzského jazyka do ruského v kontextu historickém, politickém a lexikologickém. Přejímání započalo během vlády cara Petra I. Velikého a probíhalo hlavně v období 2. poloviny 18. století, 19. století a začátku 20. století. Francouzština v té době zaujímala v ruské společnosti prestižní postavení.
Abstract in different language: This thesis analyses the lexical loanwords from the French language to the Russian language in the historical, political, and lexicological context. Borrowing of the words started during the reign of Tsar Peter the Great but it took place mainly through the second half of the 18th century, the 19th century, and the beginning of the 20th century. The French language held a prestigious position in the Russian society at this time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marchevkovabp.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Marchevkova-Pesk.pdfPosudek vedoucího práce252,8 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Marchevkova-Frid.pdfPosudek oponenta práce173,24 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Marchevkova.pdfPrůběh obhajoby práce54,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.