Title: Cyklus ilustrací ve formě knihy Fernando Pessoa
Other Titles: Cycle of illustrations in the form of book Fernando Pessoa
Authors: Nožičková, Martina
Advisor: Jirků, Boris
Referee: Gabrielová, Milada
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14082
Keywords: Fernando Pessoa;kniha;ilustrace;Kniha neklidu;scratchboard;škrábání
Keywords in different language: Fernando Pessoa;book;illustration;Book of disquiet;scratchboard;scraping
Abstract: Ilustrovala jsem Knihu neklidu Fernanda Pessoy. Vytvořila jsem celkem 40 ilustrací. Ty jsou vytvořeny technikou škrábání do speciálně vyrobených desek. Knihu jsem rozdělila do dvou svazků a také jsem ji upravila po stránce typografické a grafické, vyřešila její frontispis a přebal.
Abstract in different language: I illustrated The Book of Disquiet of Fernando Pessoa. I created 40 illustrations. They are created by scratchboard in a specially manufactured plates. I divided the book into two volumes and also I revised the book in terms of typography and graphic, solved frontispiece and the cover.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_Martina_Nozickova.pdfPlný text práce53,26 MBAdobe PDFView/Open
Nozickova.pdfPosudek vedoucího práce131,15 kBAdobe PDFView/Open
Nozickova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce320,71 kBAdobe PDFView/Open
Nozickova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce122,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.