Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHamáček, Aleš
dc.contributor.authorKroupa, Michael
dc.contributor.refereeHudec, Lubomír
dc.contributor.refereeNešpůrek, Stanislav
dc.contributor.refereeUrbánek, Jan
dc.date.accepted2014-06-27
dc.date.accessioned2015-04-10T06:42:45Z
dc.date.available2013-09-01cs
dc.date.available2015-04-10T06:42:45Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-16
dc.identifier32104
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14156
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím organických materiálů v elektronických součástkách, pozornost je věnována především organickým senzorům pro detekci chemických látek a vyhodnocením jejich odezvy. První část práce popisuje elektronické součástky, u nichž se používají organické materiály. V druhé části jsou popsány jednotlivé typy převodníků fyzikální veličiny na elektrickou, především pak jednotlivé části rezistivního senzoru s hřebenovým vzorem včetně technologických postupů pro jejich výrobu. Následující část je zaměřena na měřicí metody pro určení jednotlivých parametrů senzoru. Na základě experimentů byl syntetizován nový senzitivní organický materiál citlivý na páry organických rozpouštědel a byla navržena vhodná měřicí metoda. V závěru práce jsou uvedeny výsledky experimentů a jejich praktické využití.cs
dc.format106 s
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectorganické vodivé materiálycs
dc.subjectorganické tranzistorycs
dc.subjectsolární článkycs
dc.subjectzobrazovací jednotkycs
dc.subjectsenzorycs
dc.subjecttechnologie rezistivního senzorucs
dc.subjectměření elektrických parametrůcs
dc.subjectpyrrolycs
dc.subjectPEDOTcs
dc.subjectftalocyanincs
dc.titlePerspektivní elektronické součástkycs
dc.title.alternativeOrganic materials - Gas and vapor sensorsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis paper deals with the organic materials and their use in electronic components. The main part is focused on organic sensors for detection of chemical substances and sensor response processing. The first part describes electronic components where the organic materials are used. The second part describes different types of converters for converting measured physical properties to the electrical characteristic; particular parts of resistive sensors with the interdigital structure are described in more detail, including the technology of their manufacture. The following part is focused on the measurement methods used for the detection of sensor's electrical parameters. The new organic material suitable for organic vapors detection was synthetized and adequate measurement method was chosen. The conclusion summarizes results of the experiments and the practical usage as sensor for organic vapors detection.en
dc.subject.translatedorganic conductive materialsen
dc.subject.translatedorganic transistorsen
dc.subject.translatedsolar cellsen
dc.subject.translateddisplay devicesen
dc.subject.translatedsensorsen
dc.subject.translatedtechnology of resistive sensoren
dc.subject.translatedmeasurement of electrical parametersen
dc.subject.translatedpyrrolesen
dc.subject.translatedPEDOTen
dc.subject.translatedphtalocyanineen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Kroupa.pdfPlný text práce13,78 MBAdobe PDFView/Open
kroupa m publ.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
kroupa m opon.pdfPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
kroupa m zapis.pdfPrůběh obhajoby práce659,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.