Title: Notář a jeho agenda v konkurenci právnických profesí
Other Titles: A notary and notarial agenda within the competition of legal professions
Authors: Novotná, Andrea
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14363
Keywords: právnická profese;notář;advokáti;soudce;exekutor;princip numerus clausus
Keywords in different language: legal profession;notary;advocates;judge;executor;principle numerus clausus
Abstract: V diplomové práci pojednávám o notáři a jeho agendě v konkurenci právnických profesí. V první kapitole popisuji jednotlivé právnické profese s ohlédnutím jak do minulosti, tak současnosti. Druhá kapitola se zabývá vztahem mezi notářem a advokátem se zaměřením na jejich koexistenci a konkurenci. Ve třetí kapitole se věnuji notáři stojícím mezi soudním komisařem a soudcem v průběhu času. Další kapitola se zaměřuje na exekutory jako na novou konkurenci notářů. Poslední kapitola hovoří o některých perspektivách notářů.
Abstract in different language: In my diploma thesis, I deal with the topic of a notary and a notary's agenda in competition with other legal professions. In the first chapter, I describe particular legal professions with a focus on past and present. Second chapter is dedicated to the relations between a notary and a barrister in terms of their co-existence and competition. In the third chapter, I focus on a notary standing between a court commissioner and a judge over time. Next chapter aims at bailiffs as a new competition to notaries. Last chapter mentions some of the perspectives of the notary profession in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Andrea Novotna.pdfPlný text práce842,42 kBAdobe PDFView/Open
DP - Novotna Andrea.pdfPosudek vedoucího práce43,6 kBAdobe PDFView/Open
OP - Novotna Andrea.pdfPosudek oponenta práce73,58 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Novotna Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce55,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.