Název: Kostel sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna v kontextu pozdně gotické sakrální architektury západních Čech
Další názvy: St. Anne church on the Vršíček hill at Horšovský Týn in the context of the Late Gothic church architecture of West Bohemia
Autoři: Kruftová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Anderle, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14398
Klíčová slova: Kostel sv. Anny na Vršíčku;pozdní gotika;Západní Čechy;sakrální architektura
Klíčová slova v dalším jazyce: St. Anne church on Vršíček hill;late gothic;West Bohemia;sacral architecture
Abstrakt: Tato práce se zabývá stavěbně historickým průzkumem kostela sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna. Popisuje pozdní gotiku na území České republiky prostřednictvím nejvýznamnějších staveb z tohoto období. Na základě jejich rozboru pak stanovuje znaky pozdně gotické sakrální architektury a konkretizuje jejich užití na stavbách v různých oblastech České republiky se zvláštním zřetelem na region západních Čech.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the Historic Bilding Investigation and Recordinng St. Anne church on the Vršíček hill at Horšovský Týn. Describes the late Gothic in the Czech Republic through the most important buildings of this period. Based on their analysis then determines the characters of late Gothic sacral architecture and specifies their use on construction sites in various regions of the Czech Republic, with special focus on the region of western Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Kruftova.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruftova_Novacek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruftova_Anderle oponent.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruftova.pdfPrůběh obhajoby práce167,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14398

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.