Title: Problematika doplňování pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem do souboru geodetických informací
Other Titles: The issue of adding plots registered in a simplified way into the file of geodetic information
Authors: Liďáková, Radka
Advisor: Pekarská, Jana
Referee: Šíma, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14662
Keywords: digitalizace;katastr nemovitostí;zjednodušená evidence;soubor geodetických informací
Keywords in different language: digitization;cadastre of real estates;simplified land inventory;file of geodetic information
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou doplňování parcel zjednodušené evidence v rámci digitalizace souboru geodetických informací. Popisuje historické předpoklady ke vzniku zjednodušené evidence a postupy doplňování takto evidovaných pozemků do souboru geodetických informací. Na konkrétních příkladech jsou ukázány nejčastější problémy a různé názory na jejich řešení napříč resortem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, které jsou podloženy rozdílností judikátů Nejvyššího správního soudu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with adding simplified land inventory parcels during digitization of file of geodetic information. It describes historical preconditions to origin of simplified land inventory and method of adding plots registered this way to the file of geodetic information. A few particular examples illustrate the most often problems and different opinions to their solution within the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, which are supported by the difference practice of the Supreme Administrative Court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
PV_Lidakova.pdfPosudek vedoucího práce191,8 kBAdobe PDFView/Open
PO_Lidakova.pdfPosudek oponenta práce202,95 kBAdobe PDFView/Open
PR_Lidakova.pdfPrůběh obhajoby práce36,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.