Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDaněk, Josef
dc.contributor.authorHůrková, Jana
dc.contributor.refereeBrandner, Marek
dc.date.accepted2014-06-18
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:23Z-
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:23Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-22
dc.identifier58899
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14666
dc.description.abstractExistují dva hlavní přístupy metod rozkladu oblasti bez překrývání, primární a duální. Mezi primární metody patří BDD (Balancing domain decomposition), příkladem duální metody je Total FETI (Total Finite element tearing and interconnect). V této práci jsme nastínili hlavní principy obou metod a testovali je na Poissonově rovnici s homogenními Dirichletovými okrajovými podmínkami v programu Matlab. Řešení byla vykreslena a porovnána.cs
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetoda rozkladu oblastics
dc.subjectmetoda rozkladu oblasti bez překrývánícs
dc.subjectBDDcs
dc.subjectSchurův doplněkcs
dc.subjectTotal FETIcs
dc.subjectLagrangeovy multiplikátorycs
dc.titleMetoda rozkladu oblasti - porovnání přístupů založených na primární a duální formulacics
dc.title.alternativeDomain decomposition method - comparison of approaches based on primal and dual formulationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThere are two main approaches to non-overlapping domain decomposition methods, primal and dual formulation. One of the primal methods is BDD (Balancing domain decomposition) and an example of dual methods is Total FETI (Total Finite element tearing and interconnect). We cover main principles and numerical experiments of these two methods in this paper. We run test in Matlab for Poisson equation with homogeneous Dirichlet boundary conditions. Plots of solution and their comparison are included.en
dc.subject.translateddomain decomposition methoden
dc.subject.translatednon-overlapping domain decomposition methoden
dc.subject.translatedBDDen
dc.subject.translatedSchur complementen
dc.subject.translatedTotal FETIen
dc.subject.translatedLagrange multipliersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jana Hurkova.pdfPlný text práce383,26 kBAdobe PDFView/Open
PV-Hurkova.pdfPosudek vedoucího práce134,57 kBAdobe PDFView/Open
PO-Hurkova.pdfPosudek oponenta práce136,98 kBAdobe PDFView/Open
P-Hurkova.pdfPrůběh obhajoby práce43,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.