Title: Kontrola vybraných územních prvků a evidenčních jednotek v~RÚIAN
Other Titles: Validation of selected local elements and registration units in RUIAN
Authors: Hejdová, Jana
Advisor: Janečka, Karel
Referee: Formánek, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14674
Keywords: RÚIAN;ulice;adresní místa;topologické kontroly;prostorová databáze
Keywords in different language: RTIARE;street;address;topological validations;spatial database
Abstract: Cílem práce je vytvoření vybraných kontrol ulic a adresních míst v RÚIAN. Kontroly jsou zaměřeny na práci s lokalizační složkou. V teoretické části je popsán RÚIAN a kontroly, které ČÚZK nad daty v minulosti provedl. Při těchto kontrolách, až na jednu výjimku, nebyla uvažována geometrická složka dat. V praktické části práce jsou popsány nově vyhotovené kontroly s důrazem na využití prostorové složky dat RÚIAN. V praxi využitelným výsledkem práce jsou skripta s kódy v jazyce PL/SQL.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to validate selected streets and addresses in Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estates (RTIARE). The validations are based on the spatial properties of the data. The theoretical part describes RTIARE and the validations that have been carried out by Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre in the past. Except for one case, these validations did not consider the geometric properties of the data. The practical part describes the selected validations using the spatial properties of the data in RTIARE. The outcome of this thesis, the PL/SQL scripts, can be used in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hejdova_DP.pdfPlný text práce503,73 kBAdobe PDFView/Open
PV_Hejdova.pdfPosudek vedoucího práce888,22 kBAdobe PDFView/Open
PO_Hejdova.pdfPosudek oponenta práce826,65 kBAdobe PDFView/Open
PR_Hejdova.pdfPrůběh obhajoby práce36,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.