Title: Racionalizace výroby převodových skříní
Other Titles: Rationalization of gearboxes production
Authors: Křiklán, Rostislav
Advisor: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Referee: Vyšata, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15060
Keywords: převodová skříň;racionalizace;řezné nástroje;upínací přípravky;řezný proces;obrábění
Keywords in different language: gearbox;rationalization;cutting tools;clamping fixtures;cutting process;machining
Abstract: Diplomová práce se zabývá obráběním dvou převodových skříní a racionalizací jejich výroby. Z práce vyplývá důležitost použití vhodných řezných nástrojů, stabilních upínacích přípravků a správného sledu jednotlivých operací. Výsledkem je snížení výrobních nákladů na výrobu obou převodových skříní a stabilita celého řezného procesu.
Abstract in different language: The diploma work deals with the machining of two gearboxes and the rationalization of their production. The work shows the importance of using appropriate cutting tools, stable clamping fixtures and the correct sequence of operations. The result is a reduction of manufacturing costs for the production of both gearboxes and stability of the entire cutting process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kriklan_R_S12N0026K.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Kriklan.PDFPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Kriklan - OPO DP.pdfPosudek oponenta práce366,67 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP - Kriklan.PDFPrůběh obhajoby práce438,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.